Cum sa aplici

de pus linkuri meniul din stanga homepage geo.unibuc

Structura organizatorica
Organizare studii
Cercetare

etc

Cum sa aplici

Inscrierile au loc in Iulie si Septembrie

Actele de care avem nevoie
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

 • fișă tip de înscriere;
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2015;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Ce se intampla dupa ce aplic?
Iti vom evalua aplicatia, si in masura in care este completa vom reveni cu un raspuns in perioada XXX-XXX. Orice aplicatie sustinuta cu documente false sau modificate va fi automat respinsa.

Contacteaza-ne
Secretariat
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
010041
Tel./Fax.: 021-315.30.74
e-mail: secretariat@geo.unibuc.ro