Cerem protejarea avertizorului Dr. Camelia Roiu de la Spitalul de Arsi